Varga Adrienne
A Zsámbéki-medence

A Zsámbéki-medence a Budai-hegység, a Pilis, a Gerecse hegyvonulatai és az Etyeki-dombság lankái között húzódik. A hosszú házas, festett oszloptornácú épületek, középkori templomromok és borospincék a régmúltat idézik, ugyanakkor érezhető a főváros közelségéből fakadó erős agglomerációs hatás is. 

Zsámbék (4) (5) nevét hallva a XIII. század román stílusban épített tömör falú bazilika- és kolostorrom jut eszünkbe. Középkori építői még ismerték a templomok elhelyezésének jelentőségét. Középkori utcahálózat veszi körül az ódon romtemplomot, amely egykor a halmazos településszerkezet magját képezte. Török emlékre is bukkanunk a dombról lefelé haladva, a nagy kövekből épített, kétszintes, nyitott csorgókútra, ez a Török-kút.
A vidéken több helyen is láthatjuk Nepomuki Szent Jánosnak, a vizek védőszentjének szobrát, a betelepült németek kultikus emlékét A zsámbéki plébánia előtt is ő hirdeti, hogy itt valaha gazdag vízivilág volt. Szent Vendelnek, a Zsámbéki-medence másik égi őrzőjének, a pásztorok és földművesek védőszentjének emlékét a domborművel díszített Bicskei út 12. számú lakóházon láthatjuk.
Sétánk során érdemes betérnünk a Lámpa Múzeumba (1), amely egy szépen felújított barokk parasztházban sorakoztatja fel a világítás különféle eszközeit. 
A Nyakas-hegy lábához simuló Zsámbéktól dél-keletre találjuk a Békás-patak mentén 1956-ig működött vízimalom romját. A patak vize egykor több malom lapátkerekét forgatta, mára ez az egyetlen hírmondója maradt. Gazdag növényvilágnak ad élőhelyet a mindeddig háborítatlan terület. Szép látvány a patak jobb partján húzódó fűzligetes legelő, és a malom mellett az ég felé nyúló kőris.
Bizonytalan, hogy meddig láthatjuk még e tájat, hiszen nagybefektetők úszómedencével, szállodával, parkolóval, és minden egyéb, a "minőségi" turizmust kiszolgáló létesítménnyel felszerelt szabadidőközpontot terveznek ide. A helyiek egy csoportja inkább a malom építészeti hagyományoknak megfelelő felújítását, és az egykori malomtó rekonstrukcióját tartja üdvösebbnek.
Feltétlenül látogassunk el a község délnyugati határában található Csillagerdő-Kálvária-dombra! Szinte az utolsó pillanatban menekültek meg a felparcellázástól a dombra épített Kálvária kifaragott kőkeresztjei és stációi, ugyanis építési telkekre kívánták felosztani a vidék egyik szakrális helyét. De ez már a múlté. A domb aljáról továbbra is láthatjuk, amint a keresztút állomásainak és keresztjeinek körvonalai az égboltra rajzolódnak.

Tök
Zsámbékot épp hogy elhagyjuk, rögtön a következő településen, Tökön (6) találjuk magunkat, mert a két község mára annyira összeépült, hogy egybefüggő településnek tűnik.
A Fő utca mentén haladva érünk a XVIII-XIX. században épített, ódon hangulatú pincesorhoz. A híres töki szőlőhegy egykori kapujának két megmaradt oszlopától löszfalba vájódott keskeny szekér- és gyalogút vezet a kőből rakott, meszelt pincék között. 
A hagyományoknak megfelelően felújított pincéket, présházakat is találunk itt. A présházak ajtaját hajdan keményfából készítették, zárait préselt és kalapált kovácsolt munkák díszítették. Szögletes vagy félköríves kőkeretes ajtó és két kis ablak nyílik az útra az épületekből. 
Tökön találjuk a környék legtöbb és legváltozatosabb régi népi lakóházát és kerítését. 
A falutól két kilométerre, a Domokos-dűlőn Árpád-kori romtemplom áll magányosan a szőlőültetvény közepében. Nagyon jól kirajzolódik a válogatott kövekből rakott templom téglalap alapú hajója és félköríves szentélye. A töki Rossz-tónál római hídépítmény maradványaira bukkanunk. Sajátos kétlyukú hidat pillanthatunk meg. Az egyik lyuk szamárhátíves, a másik faragott kőből rakott (sajnos betonnal pótolták). A rómaiak által duzzasztott tó gátmaradványai ma is láthatók. Ezen a hídon halad át a "Nagy Útnak" nevezett római dűlőút, amelynek egyes szakaszain a kőburkolat még több helyen látható.
A Nyakas-hegy mészkőfennsíkja, a Töki Nyakas-tető helyi védettségű természetvédelmi terület. Dolomit-sziklagyepek, karsztbokorerdő-foltok gazdagítják a hegy növény- és állatvilágát.
Ha kedvünk tartja, a Nyakas-hegy vonulatát követve eljuthatunk innen egészen a hegy Zsámbék feletti csúcsára.
Télen sok madárfajnak nyújt menedéket és táplálékot a sokféle bogyós termésű növény. Gyönyörű téli látvány a vadrózsabokron ülő vöröses begyű hím süvöltő. A boróka ágai között téli vendégként fenyőrigó is felbukkanhat.
 

Perbál (7) A hagyomány szerint Szent István gyóntatója, Perbaldus - aki remeteként elsőként telepedett itt le -, és az őt felkereső, itt otthonra lelő emberek alapították a falut. A török kiűzése után svábok telepedtek le. A jellegzetes, helyenként klasszicista jellegű sváb házakat, vaskos kőkerítéseket itt-ott még ma is megtaláljuk. A régi pincék, kőből kifaragott ajtók az egykori kőfaragó mesterek tudását és ízlését dicsérik.
A falu utcáit járva néhány eklektikus tornácos, oszloptornácos házra lelünk. A díszes oromfalú, barokk stílusban épített úgynevezett "Wentzel-ház" udvar felőli tornácos homlokzata is fennmaradt.
A Tök felé vezető út mentén példa értékű, a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően kialakított láncházas lakóházegyüttesre figyelhetünk fel, amely harmonikusan illeszkedik a tájba.
Perbálon a Tovább Élni Egyesület (3) mozgássérült és szellemi fogyatékos gyermekeknek és fiataloknak ad otthont. Textilműhelyt is üzemeltetnek. Az otthon lakói rongyszőnyegeket szőnek, amelyek helyben is megvásárolhatók.
A község határában található Kisforrás feletti dombok botanikai szempontból nagyon értékes területek. Itt található a Nagyforrás szibériai sztyepprét jellegű gyep maradványfelülete, amelynek különlegességét a száraz gyepekre és az erdősztyepp tájra jellemző fajok adják, mint például a festő rekettye és a dárdahere.
Szelíd dombok között rejtőzik Tinnye (8). Neve a honfoglalás előtt itt élt szlávoktól ered, mocsaras helyet jelent.
A községi Helytörténeti Gyűjtemény (2) (csak bejelentkezéssel látogatható) becses darabjait szemlélve áttekinthetjük a vidék történelmét. 
Találunk itt különböző földtörténeti korokból származó kövületeket, kagylókat, csigákat, fák megkövült maradványait, római pénzérméket, és Kossuth Lajos által ajándékozott gyertyatartót is.
Láthatunk egy 13-15 cm hosszú csigakövületet, a Tinnyea Vásárhelyii egyik példányát is, amelyet Hantken Miksa geológus fedezett fel. Nevét Tinnyéről és leírójáról, Vásárhelyi Géza földbirtokosról kapta.
A templom utcáján járva hangulatos utcakép tárul elénk. A néphagyomány szerint a török hadak elvonulása után egy pár vadászcsizmáért adta a római katolikus Miskey földesúr az egykori Szent Jakab-templomot a reformátusoknak.
Érdekességként megemlíthetjük, hogy Perbál volt 1842-46-ig Kossuth Lajos otthona. Egykori lakhelye ma a Kossuth u. 5. sz. alatt található.

"Itten a Kútvölgyön termett egy nagy tök.
És ezért lett a falu Tök.
Akkor elvitték a tököt Pátyra kocsin.
Ottan meg leesett, aszonták: potty!
De Potty nem lehetett, hát lett Páty.
- Asztán akkó elvitték a tököt Tinnyére.
Ott az hitték, hogy dinnye.
Így lett Tinnye.
De Perbálon aszonták, hogy ez nem dinnye,
Hanem tök. Lett is belőleg pörbaj,
Így lett Perbál..."

Karikó János (1851-1910)
népköltő meséje

(1) Lámpa Múzeum, Zsámbék, Magyar u. 8.
(2) Tinnyei Helytörténeti Gyűjtemény 
(csak előzetes bejelentkezéssel) - Tel.: (06-26) 335-476
(3) Tovább Élni Egyesület Perbáli Textilműhelye
Tel.: (06-20) 370-085

További információért forduljon:
(4) Zsámbéki Nyári Színház és Művelődési Ház
2072 Zsámbék, Etyeki út 2. Tel.: (06-23) 340-100 
(5) Zsámbék Község Önkormányzata - Tel.: (06-23) 343-525

(6) Tök Község Önkormányzata - Tel.: (06-23) 341-166
(7) Perbál Község Önkormányzata - Tel.: (06-26) 370-023
(8) Tinnye Község Önkormányzata - Tel.: (06-26) 335-076

Éttermek:
Patkó Csárda, Tök - Tel.: (06-23) 341-224
Nyakashegy Étterem, Zsámbék - Tel.: (06-23) 340-328