CÉDRUS 1999
   
MERÍTŐ  
A Föld szellemi burka - Beszélgetés Victor Andrással (V/3)
A környezeti attitűd - Beszélgetés Havas Péter környezetpszichológussal (VI-VIII/8)
Almássy Tamás: A jóillatú pénz (XII/15)
A majom meztelen - Látogatóban Desmond Morrisnál (VI-VIII/4)
Amilyen a rítus, olyan a közösség - Beszélgetés Polcz Alaine pszichológussal (VI-VIII/19)
A várost nem hatalommal kell kormányozni... Beszélgetés Lukovich Tamással, 
a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnökével
(XI/3)
Az állampolgárok és a környezetvédelem - Beszélgetés Tóth Magdolna közgazdásszal (IX/4)
Az ökológiai kultúra sokszínűsége - Zelnik Józseffel beszélget Mangel Gyöngyi (III/3)
Az ökológiai mozgalmak - Beszélgetés Szabó Máté politológussal (IV/3)
Beteg környezetben beteg társadalom - Beszélgetés dr. Farkas Ilonával (II/3)
Bezdán Györgyi: Gondolatok a városból 1. (IV/9)
Bezdán Györgyi: Gondolatok a városból 2. (VI-VIII/22)
Bóna László: Hogyan jelenik meg a művészetben a természet? (VI-VIII/11)
Csörgő Zoltán: A szimbólumok szerepe (VI-VIII/15)
Egy harkály szemével - Beszélgetés Schmidt Egonnal (II/9)
Erőszakmentesség és az alternatív mozgalmak 
- Beszélgetés Csapody Tamás szociológussal
(I/6)
Fejlesztés terhe mellett - Beszélgetés Entz Gézával, 
az Országos Műemlékvédelmi Hivatal elnökével
(XI/6)
D. Hodson - B. Prophet: A tudás formái és a "tiszta tudomány" oktatása (II/6)
Hermész vonzásában (XII/11)
Juhász-Nagy Pál: Az eltűnő sokféleség (V/8)
Jung: Élet egy lélektől megfosztott természetben (IV/6)
Mirtse Zsuzsa: A kiszolgáltatottság méltósága - Beszélgetés Szemadám Györggyel (XII/8)
Arne Naess: Ökológia, közösség és életvitel (III/6)
Stephen Nottingham: Géntechnológia, génmanipuláció, génpiszkálás (IX/8)
Piers Blaikie: A sebezhetőség természete (I/9)
Politikamentes környezetvédelmet 
- Beszélgetés Pepó Pál környezetvédelmi miniszterrel
(I/4)
Gerardo Reichel-Dolmatoff: Világnézet a forrásvidékről (X/6)
Silvia Szabó: Táncünnep (XII/13)
Georg Simmel: A táj filozófiája (V/5)
Takács-Sánta András: A nélkülözhetetlen sokféleség (1. rész) (X/3)
Takács-Sánta András: A nélkülözhetetlen sokféleség (2. rész) (XI/9)
Végh Attila: Holdfény-szonáta (III/9)
Végh Attila: Létünk csendje, a Természet (XII/5)
Világok bankja - World Bankenstein (IX/5)
   
ÖKO-ETIKA  
A globális etika lehetősége (összeállítás) (I/13)
A háborítatlan természet értéke (IV/12)
Endreffy Zoltán: Az ökológiai válság etikai dimenziójáról (II/12)
J. R. des Jardins: Instrumentális, belső és eredendő értékek (VI-VIII/25)
J. R. des Jardins: Mi az a környezeti etika? (V/11)
J. R. des Jardins: Tudomány etika nélkül, etika tudomány nélkül (III/11)
Juhász-Nagy Pál - Zsolnai László: Ökológiai morál és nevelés (VI-VIII/29)
Carolyne Merchant: Az egocentrikus etika (IX/11)
Carolyne Merchant: Az ökoetika lehetősége (XI/11)
Carolyne Merchant: Emberközpontú etika (X/9)
Nyíri Tamás: Az etikai érvelésmódok iskolája (XII/17)
John Seed, Johanna Macy, Pat Fleming, Arne Naess: Hegyként gondolkodni 
- Minden Létezők Tanácsa 1. rész
(XII/20)
   
EREDŐ   
Hírek öko-mérlegen (IX/14)
Hírek öko-mérlegen (X/12)
Hírek öko-mérlegen (XI/14)
   
SZAK-MÁSKÉNT  
Adorjánné Farkas Magdolna: Biodiverzitás kontra közoktatás (XII/22)
Csillag Zsuzsa: Nyári élet az óvodakertben (VI-VIII/43)
Forró Szilvia: A firkáktól a valóságig (II/17)
Gaul Emil: Anyagi kultúra, fenntartható fejlődés, közoktatás (X/14)
Gál Ildikó - Garam Ágnes - Ruprecht Katalin: Weöres-tábor a Bakonyban (XII/28)
Kathleen Gavin - Havas Péter: Környezeti nevelés a városban (XI/16)
Gondolatok egy biológiaverseny kapcsán - Interjú Barabás Zoltánnal (V/14)
Lehoczky János: Divatcipő sámfa nélkül (VI-VIII/32)
Michael J. Mappin: Környezeti monitorozási programok (IV/18)
Mark W. McElroy: Letűnt paradigmák - és a mítoszok, amiket a gyermekeinknek tanítunk (IX/19)
M. C. Monroe - D. Cappaert: A környezeti nevelés és az iskolai tanterv (I/14)
Neumayer Éva: Elvek és célok (A Farkas Gerinc oktatóközpont általános működése) (III/14)
Orgoványi Anikó: Világmegváltó zsákbanfutás (1. rész) (IX/16)
Orgoványi Anikó: Világmegváltó zsákbanfutás (2. rész) (X/17)
Jeff Reading és George Taven: Kerti iskola: híd a tantárgyak között (VI-VIII/36)
David Sobel: Mi van az ökofóbia mögött? (XII/25)
Christa Schmollgruber - Eva Mitterbauer: Környezeti játékok 
és beszélgetések gyerekekkel
(XI/19)
S. Sterling - G. Cooper: A globális oktatás elvei (V/16)
S. Sterling - G. Cooper: A holisztikus oktatás felé (IV/15)
Szabó Judit: A költöző madarak nem ismernek határokat (I/17)
Urbán Ágnes: A város mint élőhely - Környezeti nevelés, terepgyakorlatok a városban (VI-VIII/40)
Varga Attila: A környezeti nevelés eredményes útja (III/17)
Ruth Wilson: A rácsodálkozás képességének kialakítása a kisgyermekkorban (II/15)
W. Klawe: Tudással áthatolni azon, amin lehet... 
(Környezeti játékok fogyatékos gyermekekkel és fiatalokkal)
(V/19)
   
FÖLDÖNJÁRÓ  
A "gombolyagos gondolkodás" (V/21)
Hogyan szervezzünk Kaláka-kört? (XII/31)
Kemendi Ágnes: Festés minden évszakban (IV/20)
Kemendi Ágnes: Jóféle festékek: a színes tinták (XI/23)
Mihalik Gabriella, Volenszki Ivett és Varga Attila : "A környék kincsei" 
- Környezeti nevelés az újpesti napközis táborban
(X/20)
Neumayer Éva: Farkas Gerinc Oktatóközpont 2. rész (I/19)
Neumayer Éva: Növényekről 
(Példák a Farkas Gerinc oktatóközpontból 4. rész)
(III/19)
Neumayer Éva: Órák az állatokról. 
(Példák a Farkas Gerinc Oktatóközpontból 3. rész)
(II/20)
Nyárünnep a solymári Waldorf-óvodában (VI-VIII/52)
Oláh Edit: Csuhévilág (X/22)
Oláh Edit: Hímestojás (III/21)
Oláh Edit: Tábori ajánlás - Gyermeklakodalmas (VI-VIII/50)
Willy Klawe: Tudással áthatolni azon, amin lehet... - Környezeti játékok (VI-VIII/54)
   
ANATÓMIA  
Lehoczky János: A nevelési programról (X/23)
Lehoczky János: Natessék! (IX/23)
Lehoczky János: Óráról órára (XI/21)
   
CSEMETEKERT  
Csemete Galéria - gyermekbeszéd (VI-VIII/47)
Galéria (II/19)
Mesekert (VI-VIII/48)
Oláh Edit: Eregessünk papírsárkányt! (V/22)
Orgoványi Anikó: Réka kertje (VI-VIII/45)
   
MŰHELY  
A természetes életmód végvári vitézei 
- Interjú Czumpf Attilával és Labanc Györgyivel
(IV/22)
Benedek Ágnes: "Csak most tudtam meg, hogy jó iskolába járni..." (VI-VIII/56)
Bezdán Györgyi: Ingyom-bingyom táliber, tutáliber máliber, ... kertecskének! (VI-VIII/62)
Csonka András: Train the Eco-trainer (I/21)
Gondos Gábor: Kívánságfa a Tudás kertjében 
- Beszélgetés Árva Lászlóval, a Hódtói Általános Iskola és Gimnázium igazgatójával
(XI/25)
Keszei Józsefné: Szemfülesen a természetért (I/23)
Kiss Gyöngyi: A fej, a kéz és a szív iskolája 
- A Waldorf-módszer és a környezeti nevelés
(V/23)
Kiss Göngyi: Hogyan lett a magból CSEMETE? (VI-VIII/59)
Kiss Gyöngyi: Múzeum a Ligetben (IX/25)
Lukácsy Dorottya: Nádasdy Alapítvány (III/22)
Mirtse Zsuzsa: A játszószobától a környezeti nevelésig 
- Beszélgetés a TIT Stúdió harmincévnyi történelméről
(X/25)
Póth Tamás: A Budapest Klub (VI-VIII/65)
Sólyom Barbara: Galagonya túra - Beszélgetés Gillich István természetgyógyásszal (XII/33)
Szitakötőszelídítő - Beszélgetés Orgoványi Anikóval, 
a Zöld Szív mozgalom alapítójával
(II/22)
   
TALPALÁVALÓ  
A Fertő-Hanság (VI-VIII/71)
E-misszió: Márokpapi táborok (IV/27)
Lehoczky János: Mesélő menetrend (XII/38)
Varga Adrienne: A Dráva melléke A Duna-Dráva Nemzeti Park (V/26)
Varga Adrienne: Darvak között a Hortobágyon (X/28)
Varga Adrienne: Hegyek, vizek, síkvidékek... (Nemzeti park a Duna és az Ipoly mentén) (IV/25)
Varga Adrienne: Nyári kalandozások hazai tájakon - A Balaton-felvidék (VI-VIII/67)
Varga Adrienne: Ott Aggtelek csudái vonzanak... (XI/27)
Varga Adrienne: Ősszel a Bükkben (IX/28)
   
CÉGÉR   
Bezdán Györgyi: A gömöri gyapjú (XII/35)
Csulák Márta: Szövőház (XII/36)
Jó bornak is kell a cégér... 
- Beszélgetés a Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatójával
(X/33)
Nagy Ildikó: Védjegye: lelkület és bizalom - az Ahimsa termékeiről (XI/32)
Nádor Csaba: KÖRKÉP, azaz a Környezetkímélőbb Építés Adatbázisa (XI/33)
   
FIGYELŐ  
A turizmus mint kulturális rendszer. Tanulmányok. 
Varga Adrienne: A sokarcú turizmus
(XI/30)
R. Csheidze: Facsemeték c. filmje. 
Zaja Péter: Keleti szél
(XII/40)
Ferenczi Andrea: Genetika - génetika 
Márczi Imre: Genetika - génetika
(IX/31)
Egyetemi képzések (IX/33)
Kedves Ferenc: Fizika az élővilágban. 
Adorjánné Farkas Magdolna: Fizika az élővilágban
(IV/28)
Lányi András és Jakab György: Erkölcsi esettanulmányok. 
György Lajos: Választhatjuk-e a jót?
(VI-VIII/76)
Lehoczky János: Iskola a természetben. 
Adorjánné Farkas Magdolna: Átölel a pataktündér
(VI-VIII/74)
Lukácsy András: Népek játékai; Bennett, Steve - Bennett, Ruth: Gyerünk a szabadba! 
Bartók Györgyi: Két könyv a játékról
(I/24)
Mirtse Zsuzsa: A Globe-jelenség (III/25)
Nagy Mari - Vidák István: Nemezkészítés gyerekekkel; 
Nagy Mari - Vidák István: Szövés, fonás gyerekekkel. 
Mirtse Zsuzsa: Hagyomány és történelem - szövés, fonás, nemezkészítés gyerekekkel
(VI-VIII/78) 
Óvodások környezeti nevelése, Réce füzetek 5. 
Labanc Györgyi: Az óvodások környezeti nevelése
(II/25)
Sándor Zsuzsa: Egy környezet- és természetelvű vizuális nevelési program (X/31)
Takács Olga, Vizi Mária: Az öt titok. 
Forró Szilvia: Öt titok
(VI-VIII/79)
Tóth Mária: Alternatív stratégiák a környezeti nevelésben. 
Bartók Györgyi: Gyönyörű táj...
(V/29)
   
AJÁNLÓ   
A meghódított Kárpát-medence - Márczi Imre (XII/42)
A partnerség praktikái - Márczi Imre (IV/30)
A városban - Városi környezet és környezeti nevelés - Bezdán Györgyi (XI/34)
Az Ökológiai Akadémia programja (II/27)
Belefulladunk? Mindennapi SZEMÉTségek. 
A Hulladék Munkaszövetség vándorkiállításáról - Csulák Márta
(X/35)
Borián György - Holczinger Imre: "...isteni szó-e a csönd?" 
- Adorjánné Farkas Magdolna
(XII/43)
Both Mária - Csorba F. László: Ökológiai példatár I. - Barta Géza (XI/35)
Breuer László - Mirtse Zsuzsa: A kövek története - Bezdán Györgyi (VI-VIII/83)
Bugac füzetek 1-5. - Kiss Gyöngyi (VI-VIII/81)
Cousteau kapitány: A napnélküli világ - Mirtse Zsuzsa (I/26)
Horváth Katalin - Bóna László: Homeopátiás gyógyművészség - Márczi Imre (VI-VIII/82)
Kiss Gábor: Hogyan építsünk tanösvényt? - Bartók Györgyi (IX/35)
Nádai Magda: Vigyázz rájuk...! - Labanc Györgyi (III/27)
Papírból papír - oktatófilm az újrahasznosításról - Mirtse Zsuzsa (V/31)
Planet Society - a nemzetközi cserehálózat (I/27)
Új képzés indul! (II/26)
   
(A római számok a lapszámot, az arab számok az oldalszámot jelölik.)
Ha régebbi számainkból utólag kíván rendelni, 
a még raktáron lévő példányokból postai utánvétellel elküldjük címére.
Cím. 1035 Budapest, Miklós tér 1.
Telefon: (06)1-367-8430
E-mail: IRODA@OKFA.HU