Ahol juhászost játszhatnak a gyerekek


 


A Balaton-felvidék eddig nélkülözött egy olyan természetvédelmi látogatóközpontot, ahol a védett területek természeti értékeit összefoglalóan meg lehetett volna ismerni. Most ez a központ a népi építészeti emlékekkel, középkori műemlékekkel, templomokkal, régen elpusztult falvak templomromjaival, láprétekkel és tavakkal koszorúzott Káli-medence nyugati sarkában, Salföldön épül fel. A munkálatok 1994 őszén kezdődtek. Egy tsz-major helyén a vidékre jellemző, őshonos magyar háziállatfajtákat tenyésztő és bemutató telepet hoz létre a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága. A munkálatok még folyamatban vannak, de a salföldi hagyományos állatfajtákat bemutató major már fogadja a látogatókat. A megvalósult és a további tervekről a Nemzeti Park Káli-medencében dolgozó munkatársai mesélnek.

-- A majorba idén tavasztól folyamatosan érkeztek az állatok. A kápolnapusztai bemutatóhelyről nemrég hozták meg a bivalyokat, és a magyar szürke marhákat, előttük jöttek a racka juhok, a lovak, s a három komondor -- mutatja sorban a néznivalókat Szekeres Zsófia.
-- A juhhodály, a bivaly-, valamint a lóistálló tehát benépesült, a malacólba a közeljövőben várjuk a mangalica sertéseket. A komondorok nagyon barátságosak, de éjszaka, amikor kiengedjük őket, szinte még tőlünk is védenék a helyet. Most még próba alatt áll, hány állat tartható el a major területén, mely hasonlóképpen fog működni, mint egy hagyományos gazdaság. Néhány eszköz már itt áll, szeretnénk összegyűjteni egy major földművelő és állattartó eszközeit, szerszámait, régi játékokat, amelyeket kiállítanánk. Tervünk az, hogy magyarázó szövegek helyett minél több kipróbálási, működés közbeni vizsgálódási lehetőség legyen majd. A vidék régi képeit is itt mutatnánk be, kitérve a táj- és természetvédelem kapcsolatára.
 
1984-ben -- talán az utolsó pillanatban -- a jellegzetes balaton-felvidéki táj "mintaterületét" nyilvánították védetté a Káli-medence tájvédelmi körzet létrehozásával, ahol 9111 hektáron számos különleges természeti és történeti érték kap azóta kiemelt figyelmet.A medence rendkívül változatos kőzettani felépítése egyedülállóan sajátos térszínformákat hozott létre. A bazalthegyek nagy kiterjedésű platóval nyúlnak a terület északi határáig, az Eger patak völgyéig. 
 
A medence síkjából több helyen is bazaltkúpok emelkednek ki (Hegyes-tű, Kis-Hegyestű, Lapos-Hegyestű, Kereki-domb). A térség közepén dolomit- és mészkőhátak lápréteket szabdalnak föl és veszik körül a 15 hektáros, gazdag madárvilágáról híres Kornyi-tavat. Szentbékkálla, Kővágóörs és Salföld mellett a hajdan nagyobb kiterjedésű, de az évszázadok folyamán malomkőfaragásra felhasogatott kőtengerek maradványai Európa-szerte híres geológiai értékek. 
A terület kimagasló botanikai értékei a láprétek. A Köveskáltól nyugatra elterülő Sásdi-réten él hazánk legnagyobb lisztes kankalin-populációja (a park címerében is ez látható). Ez az alhavasi növény nedves, hűvös termőhelyen tud csak megmaradni. A Fekete-hegy bazaltplatójának apró mélyedéseiben kialakult tavakban két helyen is tőzegmohaláp maradt fenn a jégkor óta. A hegy nedves láprétjein több védett orchidea, a ritka kornistárnics és a védett nőszirmok négy faja él. 
A középkor sűrű településhálózatát idéző falvakat körülölelő hegyoldalak szőlőskertjei, és pincéi, a rétek, legelők, szántók, erdők, tavak sajátos tájképi összhangba olvadnak a medencében. Több helyen omladozó középkori templomromok bújnak meg a gyümölcsösök és erdőfoltok csendjében.
A védetté nyilvánítás óta az önkormányzatok a természetvédelem segítségével jobban kézben tudják tartani a táj építészeti értékeinek megőrzését. Az Igazgatóság pedig folyamatos fenntartó munkával legelőket tart karban, lápréteket kaszáltat, középkori romokat és kőhátakat bontat ki a bozótból és számos forrást újrafoglalkoztatott. 
A lóistálló nyitott színjében asztalok, padok várják a csoportokat, a falakon körben a nemzeti park védett növényeit és állatait bemutató kiállítás színes poszterei fölé egy eleven csodálni való is beköltözött... 
-- Oda fészkelt egy házi rozsdafarkú és három fiókát sikeresen fel is nevelt itt -- mutat az egyik oszlop tetejére Szekeres Zsófia. 
-- Ezt a kiállítást is úgy képzeljük, hogy kevés lesz benne a szöveges információ, keressük a lehetőséget arra, hogy a kipróbálás, a tevékenység megjelenhessen benne. A gyerekekre nagyobb hatással van az, ami megfogható. Például, itt szabadon mászkálnak a rackák, öröm nézni a látogató gyerekeket, ahogy odamerészkednek hozzájuk és megsimogatják őket, juhászost játszanak velük. 
Májusban, az osztálykirándulások idején több csoportot hoztam ide Salföldre, a Kornyi-tóhoz és a Hegyestűre, s meglepődve tapasztaltam, hogy még az "erdei iskolás" gyerekek is kevéssé ismerik hazánk növényeit, állatait. A Budapestről érkezett gyerekek között kevesebb volt érdeklődő, mint a vidékiek között. Hogy elnyerjem figyelmüket, összeállítottam egy természetbúvár találós kérdés- sorozatot, amelyekkel pontokat gyűjthettek, és matricát, prospektust nyerhettek. A zánkai gyermektáborral is sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk, többször is meglátogattak minket táborozóikkal. Itt, a majorban sajnos még nem megoldott a táboroztatás, de terveink között szerepel. A salföldivel együtt immár nyolc bemutatóhely várja a látogatókat a park területén, melyek közül a salföldi major lesz a központi információs hely, innen indulhatnak túrák, a portán különböző kiadványok, térképek vásárolhatók majd.
De nemcsak ezekre a helyekre összpontosul oktatási, környezeti nevelési tevékenységünk. Tavasszal például rendezvénysorozat zajlott a Veszprém megyei iskolákban, "Egy nap a biztonságért" elnevezéssel. Az osztályokat sorra felkeresték a tűzoltóság, a rendőrség, az ANTSZ és a természetvédelem képviselői. Mi diavetítéses bemutatót tartottunk arról, milyen növények és állatok között élünk, beszélgettünk az éppen időszerű allergiás problémák valódi okairól.
Az iskolások mellett a felnőtt országjáró, turista közönség számára szintén szemléletformáló lehet a park tevékenysége. Nyáron már sok látogatónk volt: sok magyar család és körülbelül ugyanannyi külföldi. A Hegyestűn található geológiai bemutatóhelyen megkértük a látogatókat, hogy töltsenek ki egy kérdőívet, ami a tervezésben nyújthat segítséget számunkra. A "szelíd" ökoturizmust szeretnénk idevonzani, olyan rétegeket, akik értékeket keresnek, természetjárók, kerékpárra ülnek, a falvak békéjét becsülik.
-- Az, hogy egy éve nemzeti parkká válhatott ez a terület, többek között megismertetésünk lehetőségeit is növeli -- folytatja a beszélgetést Barcza Gábor, a Káli-medence területi felügyelője. -- Így például nagyon jó kapcsolataink alakulnak ki külföldi intézményekkel, legutóbb a svájci nemzeti parkkal. Svájci támogatással építettünk ki egy információs rendszert, amelyben a Káli-medence minden falváról és magáról a medencéről háromnyelvű -- magyar, német, angol -- prospektus készült. A kiadványok bemutatják az egyes helyek kultúrtörténeti és természeti értékeit, tartalmazzák a falu térképét, kerékpárutakat, turistautakat. A történeti és természeti értékek mellé ismertető táblát állítunk, ezenkívül a látogatók a falvak térképházaiban is megtalálhatják ezeket a térképeket.
A salföldin kívül egy másik majort is szeretnénk beindítani, mely a nemzeti park ezen régiójának gazdálkodási központja lesz. Célja a természetvédelmi területek élőhely-fenntartása, a park által megvásárolt gyepek, legelők legeltetéses fenntartása, juhnyájjal, szürke marha gulyával. Ez nem bemutatóhely lesz, de mégis egyfajta példa a környékbeli gazdálkodók számára. Az itteni állatok egyúttal génbankot jelentenek, szaporulataik kihelyezhetők egyéni gazdákhoz; termékeink biotermékek lesznek, amelyeket a nemzeti parkok hálózata révén értékesíteni lehet. 


Az 1997-ben megalakult Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának bemutatóhelyei: Nemzeti park értékeit bemutató kiállítás: Veszprém, Vár u. 31; Lóczy-barlang, Balatonfüred; Hagyományos állatfajtákat bemutató majorság, Salföld; Geológiai bemutatóhely, Hegyestű; Tájház, Vörs; Bivalyrezervátum, Kápolnapuszta; Erdők háza, Bakonybél; Arborétum, Zirc.
Tanösvények: Lóczy Lajos sétaút, Tihany; Geo-botanikai tanösvény, Badacsony; Boroszlán tanösvény, Magas-Bakony. E szabadon látogatható területekre szakvezetés igényelhető. A Kis-Balaton területe külön engedéllyel, szakvezető kíséretével látogatható.
Oktatás: Előzetes időpont-egyeztetéssel diavetítéses előadások a térség természeti értékeiről, természetvédelemről, a nemzeti parkról. Erdei iskola-programokhoz szakmai segítségnyújtás igényelhető, programvezetés: 6000 Ft/nap.
Információ: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 
Veszprém, Vár u. 31. Tel./Fax: 88/427-855, 88/427-056
Lejegyezte: Schmidt Sára